Eigendommen van museum naar…

De sluiting van het museum betekent ook het beëindigen van de  archieven. Het archief in de Kerkstraat zal in de loop van dit jaar gesloten worden. Alle materiaal, voorwerpen, foto’s,  boeken die van historische of lokale waarde waarde zijn zullen worden ondergebracht bij het Museum Hoeksche Waard. Er zijn materialen in bruikleen bij.

Lees de Officiële bekendmaking

Mensen die iets in bruikleen hebben gegeven en niet willen dat het overgaat naar het museum in Heinenoord kunnen zich met de bruikleenovereenkomst melden via museumouderaadhuis@gmail.com
Er wordt dan contact opgenomen met de bruikleengever. Materialen die resteren zullen eigendom worden van de gemeente.

 

Museum is definitief gesloten

Met de laatste expositie over Lamoraal van Egmont sluit het museum definitief. In het 27e jaar van ons bestaan heeft de politiek ervoor gekozen om het Oude Raadhuis om te bouwen tot bibliotheek. De historie verdwijnt in archief- en ladekasten. Om het te kunnen beleven is er dan nog slechts plaats in de boeken die het historisch monument dan zal huisvesten. Het museum restte in de nieuwe plannen met dit gebouw slechts ruimte voor een tafel of kleine vitrinekast. Wie belang hecht aan zijn eigen historie zou anders beslissen. In het laatste jaar van haar bestaan heeft de gemeente besloten het museum de deur te wijzen zonder enig alternatief en daarmee de eigen historie niet meer toegankelijk te maken.

Het historische erfgoed in bezit (gegeven) van het museum is vrijwel geheel geïnventariseerd en zal volgens een plan in ontwerp worden overgedragen aan andere instanties in de Hoeksche Waard. Ook de gedigitaliseerde (foto) bestanden zijn zeker gesteld.

Vooralsnog wordt voor de afrondende werkzaamheden een jaar uitgetrokken. De vrijwilligers die zo zorgzaam voor alles hebben gezorgd, zullen hun werk afmaken.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich vanaf 1991 hebben ingezet voor bevorderen van het historisch besef van de Beijerlanders en anderen.

We willen het Oude Raadhuis terug!!!! Actie!!!

De opening van de prachtig door Rob Schenk ingerichte  en door de Humanistische Vereniging geadviseerde tentoonstelling was feestelijk. Terecht.

Toch betekent het met de huidige plannen tevens het einde van het museum. Na de komende verbouwing is er geen plaats meer voor ons, want het pand wordt gevuld met boeken

Onze stichting start op de valreep een actie om het Oude Raadhuis voor historie, kunst en cultuur te behouden. We willen het Raadhuis zelf gaan exploiteren en gaan gebruiken voor welzijn, historie, kunst, literatuur en alles wat onze samenleving oplevert om de eigenheid van ons dorp te bewaren na de herindeling.

 

Maak van het gebouw het Huis van de Baierlanders!””  We roepen alle Beijerlanders op zich te melden via museumouderaadhuis@gmail.com om ons te steunen.
Mail ons en spreek je steun uit. Geen hoofdvesting van de bieb, maar de plek voor ons, de Beijerlanders. We hopen een lijst te kunnen maken met bekende Beijerlanders en vooraanstaande mensen uit het bedrijfsleven.
Die kunnen een comité van aanbeveling vormen. Doel: de onomkeerbare fout voorkomen om een aanbouw aan het Rijksmonument te bouwen en alles laten wijken voor de boeken die helaas steeds minder gelezen gaan worden. De bieb verdient beter. Ons dorp biedt volop kansen voor een mooie plek.
We roepen verenigingen en organisatie op zich met ons te verenigingen en het tij te keren en een kans te creëren. De tijd dringt meld je op museumouderaadhuis@gmail.com. Ook als je wilt helpen, plannen of ideeën hebt.
Tenslotte. Gebruik Twitter, Facebook Instagram om onze actie te verspreiden. Kom op. Dit moet toch anders?

In de actieflyer hieronder lees je meer.

Klik hier voor de leesbare flyer raadhuis actie

Tentoonstelling feestelijk geopend

Onder grote belangstelling  is op 31 mei de nieuwste expositie van ons museum geopend. Arie van Steensel sprak namens het museum over onder meer de trieste gebeurtenis in 1568. De onthoofding van Egmont en Horn die de 80-jarige oorlog inleidde. Wethouder Van Waveren sprak vervolgens over hoe onrechtvaardig de wereld soms is. Hij schetste hoe het in die tijd ging. Vervolgens ging de bewindsman in op de huidige situatie en de toekomst van het Oude Raadhuis. Hij schetste dat het noodzakelijk is het gebouw van nieuwe installaties te voorzien en verder te restaureren. Dat laatste is volgens de Rijksgebouwendienst helemaal niet nodig. Die dienst had er ook geen cent voor over om iets aan

het gebouw te doen. Niet nodig dus. De wethouder vermeed de toehoorders te melden dat de bibliotheek in het gebouw komt. De complimenten voor deze geweldige tentoonstelling kregen een rare bijsmaak. De gemeente vindt het allemaal prachtig, maar eigenlijk hoeft het allemaal niet meer

Met een ferme slag onthoofde wethouder Van Waveren een beeldje van Egmont. Het drama in 1568 herhaalde zich en daarmee was de expositie geopend.  Met deze slag werd ook het einde van museum ingeleid.

80 jaar oorlog

en hoe begint dat?
De Spaanse overheersers en De Nederlanden hebben een aantal geschillen. Toch is Graaf Lamoraal trouw aan de Spaanse Koning Philips II. De katholieke koning vertrouwt Lamoraal van Egmont niet echt en dat kost de stichter van de Beijerlanden zelfs zijn kop. Met de onthoofding in Brussel in 1568 begint de oorlog met Spanje.
Dat die strijd 80 jaar gaat duren weet nog niemand.


In Oud-Beijerland gedenken we Lamoraal van Egmont nu het dit jaar 450 jaar geleden is dat hij zijn leven gaf voor zijn wens naar vrijheid en  om te kunnen geloven op de manier die hij en vele anderen wilden.
Gemeente, Historische vereniging Oud-Beijerland en het Museum Oude Raadhuis organiseren een aantal activiteiten om stil te staan bij die periode. De NTR zendt in de herfst “80 jaar oorlog” uit.

Een aantal activiteiten in Oud-Beijerland:

24 mei
verschijnt de uitgave van de Historische Vereniging. “Het huis van Egmont en de Beijerlanden 1491 – 1619

31 mei
Opening van de tentoonstelling “Lamoraal van Egmont, trouw beloofd, toch onthoofd”

 

 

 


2 juni

gaat de tentoonstelling “Lamoraal van Egmont, trouw beloofd, toch onthoofd” open voor het publiek
Op deze startdag open van 10.00 – 17.00 uur. Daarna op elke woensdag en zaterdag van 13.00- 16.00 uur

2 juni
“In de voetsporen van Lamoraal” Vanaf 14.00 uur. Beleef die tijd met een tocht door Oud-Beijerland. Ontmoet de graaf en beleef het leven van toen.

5 juni
Kranslegging 20.00 uur Koninginneweg (burgemeester)

8 september

Monumentendag. De laatste dag van de tentoonstelling “Lamoraal van Egmont, trouw beloofd, toch onthoofd”

Open van 11.00 – 16.00 uur

 


EGMONT,   TROUW BELOOFD,    TOCH ONTHOOFD.

Het is 450 jaar geleden dat Lamoraal, graaf van Egmont, op de markt te Brussel terechtgesteld wordt. Dit ondanks zijn trouw aan zijn vorst Philips II en trouw aan zijn geloof.
Met de onthoofding van Egmont en Horn in 1568 begint de tachtigjarige oorlog tussen de Nederlanden en Spanje. Een strijd om vrijheid van overheersing en van vrijheid van godsdienst.

Ook in Oud-Beijerland wordt dit  herdacht met een aantal activiteiten.. Lamoraal van Egmont is immers de stichter van de polder Oud-Beijerland en de grondlegger van het gelijknamige dorp.

Deze expositie is een van de herdenkingsmomenten . Op veel plaatsen in Nederland en België staat men dit jaar stil bij dit historisch gebeuren.

Museum Het Oude Raadhuis wil u, in samenwerking met de Historische Vereniging, nader kennis laten maken met Egmont. Wij willen u zijn betekenis voor Oud-Beijerland en de regio laten zien evenals het belang van zijn persoon in de geschiedenis der Nederlanden.

Daarbij plaatsen wij hem in de woelige 16e eeuw. Politieke en religieuze twisten maar ook een langzaam veranderende wereld die zich losmaakt van de Middeleeuwen en in een nieuwe tijd treedt, de ‘Renaissance’ dat letterlijk ‘Wedergeboorte’ betekent.

Deze historische gebeurtenissen hebben Nederland en België mede gemaakt tot wat zij nu zijn.

Het drama van de onterechte terechtstelling van Egmont heeft zijn betekenis tot op de dag van vandaag behouden.

 

Vanaf 2 juni 2018

is de expositie “Egmont, trouw beloofd, toch onthoofd”

voor het publiek geopend op elke woensdag en zaterdag van 13.00 -16.00 uur.

Toegang is gratis

Afwijkende openingstijden:
zaterdag 2 juni van 10.00 tot17.00uur
zaterdag 8 september van 11.00 tot 16.00 uur (laatste dag)

De expositie:
Het is 450 jaar geleden dat Lamoraal, graaf van Egmont, op de markt te Brussel terechtgesteld wordt. Dit ondanks zijn trouw aan zijn vorst Philips II en trouw aan zijn geloof.
Met de onthoofding van Egmont en Horn in 1568 begint de tachtigjarige oorlog tussen de Nederlanden en Spanje. Een strijd om vrijheid van overheersing en van vrijheid van godsdienst.

Ook in Oud-Beijerland wordt dit  herdacht met een aantal activiteiten.. Lamoraal van Egmont is immers de stichter van de polder Oud-Beijerland en de grondlegger van het gelijknamige dorp.

Deze expositie is een van de herdenkingsmomenten . Op veel plaatsen in Nederland en België staat men dit jaar stil bij dit historisch gebeuren.

Museum Het Oude Raadhuis wil u, in samenwerking met de Historische Vereniging, nader kennis laten maken met Egmont. Wij willen u zijn betekenis voor Oud-Beijerland en de regio laten zien evenals het belang van zijn persoon in de geschiedenis der Nederlanden.

Daarbij plaatsen wij hem in de woelige 16e eeuw. Politieke en religieuze twisten maar ook een langzaam veranderende wereld die zich losmaakt van de Middeleeuwen en in een nieuwe tijd treedt, de ‘Renaissance’ dat letterlijk ‘Wedergeboorte’ betekent.

Deze historische gebeurtenissen hebben Nederland en België mede gemaakt tot wat zij nu zijn.

Het drama van de onterechte terechtstelling van Egmont heeft zijn betekenis tot op de dag van vandaag behouden.

 

Egmont, trouw beloofd, toch onthoofd

 EGMONT,   TROUW BELOOFD,    TOCH ONTHOOFD.

Het is 450 jaar geleden dat Lamoraal, graaf van Egmont, op de markt te Brussel terechtgesteld wordt. Dit ondanks zijn trouw aan zijn vorst Philips II en trouw aan zijn geloof.
Met de onthoofding van Egmont en Horn in 1568 begint de tachtigjarige oorlog tussen de Nederlanden en Spanje. Een strijd om vrijheid van overheersing en van vrijheid van godsdienst.

Ook in Oud-Beijerland wordt dit  herdacht met een aantal activiteiten.. Lamoraal van Egmont is immers de stichter van de polder Oud-Beijerland en de grondlegger van het gelijknamige dorp.

Deze expositie is een van de herdenkingsmomenten . Op veel plaatsen in Nederland en België staat men dit jaar stil bij dit historisch gebeuren.

Museum Het Oude Raadhuis wil u, in samenwerking met de Historische Vereniging, nader kennis laten maken met Egmont. Wij willen u zijn betekenis voor Oud-Beijerland en de regio laten zien evenals het belang van zijn persoon in de geschiedenis der Nederlanden.

Daarbij plaatsen wij hem in de woelige 16e eeuw. Politieke en religieuze twisten maar ook een langzaam veranderende wereld die zich losmaakt van de Middeleeuwen en in een nieuwe tijd treedt, de ‘Renaissance’ dat letterlijk ‘Wedergeboorte’ betekent.

Deze historische gebeurtenissen hebben Nederland en België mede gemaakt tot wat zij nu zijn.

Het drama van de onterechte terechtstelling van Egmont heeft zijn betekenis tot op de dag van vandaag behouden.